Aanvraagformulier lidmaatschap VDVN

Als opdrachtgever in het doelgroepenvervoer kun je lid worden van onze vereniging. Dit doe je als gemeente of samenwerkingsorganisatie. Tijdens de oprichting en start van de VDVN (2023 en 2024) is tijdelijk een lage startcontributie ingesteld. In de ALV van juni 2024 wordt er een kostendekkend contributiebedrag vastgesteld. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks geïndexeerd.   
 
Voor 2024 is dit:  

  • Gemeenten met minder dan 90.000 inwoners. Dit lidmaatschap kost € 564,41 per gemeente. 
  • Gemeenten met 90.000 of meer inwoners. Dit lidmaatschap kost € 1129,14 per gemeente. 

De jaarlijkse contributie wordt geïncasseerd in april. 

Organisatie

Vertegenwoordiger opdrachtgever

Factuurgegevens

De contributie van de VDVN wordt jaarlijks geïncasseerd in april.
* verplicht veld