Word lid

De VDVN is de vereniging voor opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer. Dit is een gemeente of samenwerkingsverband. 

Als lid heb je toegang tot het gesloten kennisplatform, waar je informatie kunt vinden over belangrijke thema's en vragen kunt stellen. 

Deelnemende gemeenten en samenwerkingsverbanden werken samen op landelijke en actuele thema's zoals zero emissie doelgroepenvervoer en integratie OV en doelgroepenvervoer. Op deze manier wordt er samen gekeken naar een problemen en worden deze gezamenlijk aangepakt. 

De VDVN kent 2 soorten lidmaatschappen:

  • Gemeenten met minder dan 90.000 inwoners. Dit lidmaatschap kost 564,41 euro per boekjaar.
  • Gemeenten met 90.000 of meer inwoners. Dit lidmaatschap kost 1129,14 euro per boekjaar.

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze wordt gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente(n). Het bestuur is bevoegd om in bijzondere gevallen een gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichte jaarlijkse bijdrage te verlenen. Het opzeggen van een lidmaatschap kan tegen het einde van het boekjaar met een opzeggingstermijn van één (1) jaar.