Op deze pagina vind je veel gestelde vragen over VDVN. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via info@vdvnederland.nl

FAQ

Wanneer kun je lid worden van de vereniging?

Leden van VDVN zijn gemeenten in Nederland, andere overheidsorganisaties zoals provincies en ministeries en uitvoeringsorganisaties van of voor gemeenten die belast zijn met het organiseren, beheren en uitvoeren van een of meerdere wettelijke taken op het gebied van doelgroepenvervoer. Leden zijn verplicht om gegevens op te geven bij de aanmelding. Wijzigingen van gegevens dienen schriftelijk worden medegedeeld bij het bestuur. 

Wat zijn de kosten voor een lidmaatschap?

De kosten van een lidmaatschap hangt af van de grootte van een gemeente. Voor gemeentes kleiner dan 90.000 inwoners bedragen de kosten van het lidmaatschap 564,41 euro. Voor een gemeente met 90.000 of meer inwoners bedraagt een lidmaatschap 1129,14 euro.

De hoogte van de jaarlijkse bijdrage hangt wordt vastgesteld op basis van twee punten:

  • het aantal gemeenten dat deze organisatie vertegenwoordigt.
  • de categorie waarin deze vertegenwoordigde gemeente zouden zijn ingedeeld wanneer ze zelf lid waren geweest. 

Het bestuur is in bijzondere gevallen bevoegd tot een gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage.

Hoe wordt een lidmaatschap opgezegd?

Het kan voorkomen dat het lidmaatschap moet worden opgezegd. Een lidmaatschap kan worden opgezegd door het lid of door de vereniging.

Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

  • door gemeentelijke herindeling. De nieuwe gemeente zal zich opnieuw moeten inschrijven.
  • door opzegging van het lid.
  • door opzegging van de vereniging.
  • indien het rechtspersoon niet meer bestaat of wordt ontbonden.
  • opzegging door de vereniging geschiedt het bestuur.
  • door ontzegging. Dit gebeurt wanneer een lid in strijd met de Statuten, regelementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

Wat bedraagt de opzegtermijn?

De opzegtermijn van een lidmaatschap bedraagt één (1) jaar en kan tegen het einde van een boekjaar worden opgezegd.

Wat wordt er in de Algemene Ledenvergadering besloten?

In de Algemene Ledenvergadering komen goedkeuringen van het bestuursverslag. Daarnaast komen voorzieningen in eventuele vacatures, jaarlijkse begroting, het jaarplan en de bekendmaking van de financiële commissie. De financiële commissie bestaat uit minimaal twee leden en onderzoeken financiële zaken zoals de balans en de staat van de baten en lasten van de vereniging. Tijdens de ledenvergadering vertelt de financiële commissie hun bevindingen over het onderzoek. 

Wie mogen zich aanmelden op het portaal van VDVN?

Het portaal van VDVN is exclusief voor leden van de VDVN.