Algemene voorwaarden

Het VDVN kennisplatform is een kennisplatform voor samenwerken en het delen van kennis tussen professionals die werkzaam zijn in het doelgroepenvervoer. Om deel te nemen aan het VDVN kennisplatform moet een gebruiker lid zijn van de VDVN. Dit zijn altijd medewerkers van gemeenten of samenwerkingsverbanden. 

Deelname

Onder deelname wordt verstaan: een geregistreerde gebruiker met een profiel op het platform die de mogelijk heeft om informatie te plaatsen op het VDVN kennisplatform. Een geregistreerde gebruiker noemen we een deelnemer.

VDVN heeft altijd het recht aanvragen voor het portaal te weigeren of gebruikers te verwijderen. Dit mag zonder opgaaf van redenen.

Verantwoordelijkheid

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor alle informatie die zij plaatsen op het VDVN kennisplatform. De informatie die wordt gedeeld op het platform is niet afkomstig van of geverifieerd door de VDVN. Het intellectuele eigendom van de informatie ligt bij de deelnemer.

Regels

Het is niet toegestaan aan deelnemers om informatie te plaatsen die naar het oordeel van de VDVN kwetsend zijn voor personen of instanties, waarin grof taalgebruik wordt gebruikt, waarbij het intellectuele eigendom van derden wordt geschonden, of die op andere wijze in strijd is met wet- en regelgeving. Het is ook niet toegestaan het platform om informatie op het platform zonder toestemming van de beheerder van de werkgroep te verspreiden via e-mail en sociale media en/of te gebruiken voor commerciĆ«le doeleinden.

Verantwoordelijkheid VDVN

De VDVN is verantwoordelijk voor het beheer van het VDVN kennisplatform. Bij overtreding van de hier gestelde voorwaarden zal de VDVN berichten en / of profielen van deelnemers zonder verdere aankondiging verwijderen van het platform. De VDVN is niet aansprakelijk voor de kwaliteit of geleverde functionaliteiten op dit platform. De VDVN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is toegebracht door informatie op het platform.

Gebruik persoonsgegevens

  • De VDVN verstrekt gegevens van deelnemers niet aan derden zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.
  • De VDVN gebruikt de door de deelnemer ingevulde persoonsgegevens om het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van de deelnemer. Zo kan de deelnemer worden benaderd voor een tevredenheidsonderzoek en kan de deelnemer een mail ontvangen als de VDVN denkt een relevant aanbod voor de deelnemer te hebben.
  • Op basis van de door de deelnemer ingevulde gegevens ontvangt de deelnemer updates van het VDVN kennisplatform. De deelnemer kan de notificatie-instellingen hiervoor zelf beheren in het profiel.

Akkoord met de voorwaarden

Deelnemers geven bij registratie op het VDVN kennisplatform aan kennis te hebben genomen van deze voorwaarden, en gaan akkoord met de hier gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgesteld op 24 februari 2023. De VDVN behoudt zich het recht om deze voorwaarden op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.