Over VDVN

De Vereniging voor Doelgroepenvervoer Nederland (VDVN) is een vereniging waarbij Nederlandse gemeenten zich kunnen aansluiten om kennis te delen over de gemeentelijke vervoervoorziening voor mensen die niet zelfstandig kunnen reizen. De vereniging VDVN streeft naar een toekomstbestendig en goed doelgroepenvervoer dat betaalbaar, duurzaam, uitvoerbaar en toegankelijk is voor de doelgroep.

Uitdagingen in het doelgroepenvervoer
‘Het hedendaagse doelgroepenvervoer kent de nodige uitdagingen, zoals personeelstekort en files. Om die gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden, is het onze ambitie om deelnemers te verbinden en expertise bijeen te brengen en zo nodig één stem te vormen. Samen brengen we het doelgroepenvervoer verder’, vertelt Lisette de Lijster de Raadt, voorzitter VDVN.

Platform voor belangenbehartiging en kennisuitwisseling
De nieuwe vereniging biedt een platform waar toegevoegde waarde wordt geboden in:

  • Het professioneel delen en beschikbaar maken van kennis en informatie
  • Advies op belangrijke thema’s waar een landelijke en, in sommige gevallen, acute aanpak nodig is
  • Het behartigen van gedeelde belangen

De VDVN fungeert ook als gesprekspartner voor overheid, beleidsinstanties en branche- en belangenorganisaties op dit terrein. Deelnemende gemeenten werken samen op landelijke thema’s, zoals verduurzaming en integratie van openbaar vervoer en doelgroepenvervoer. De vereniging geeft hierin beleidsadviezen. De vereniging vertegenwoordigt al meer dan de helft van het aantal gemeenten in Nederland. Ons doel is om voor het einde van 2023 meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten als lid te verwelkomen. 

Vragen? Mail gerust naar info@vdvnederland.nl