Missie en visie

Missie - Waar staan we voor

Bij VDVN verenigen we opdrachtgevers die zich bezighouden met het doelgroepenvervoer. Als kennisplatform bevorderen wij deskundigheid en maken we kennis en informatie toegankelijk voor ieder lid. Op ons platform komen de leden met elkaar in verbinding. Gezamenlijk creëren we handvatten om hedendaagse uitdagingen op te lossen en innovatie na te jagen.

Visie – Waar gaan we voor

Wij willen toekomstbestendig en goed doelgroepenvervoer: betaalbaar, uitvoerbaar en toegankelijk voor iedereen voor wie doelgroepenvervoer bestemd is. Hier zet VDVN zich iedere dag voor in. Het doelgroepenvervoer kent de nodige uitdagingen die we alleen gezamenlijk het hoofd bieden. Daarom is het onze ambitie om expertise bijeen te brengen en zo nodig één stem te vormen. Zo brengen we doelgroepenvervoer verder.