Nieuwsbericht

Opdrachtgevers en vervoerders in gesprek op het eerste gezamenlijke congres Duurzaam Doelgroepenvervoer

Woensdag 27 september was het eerste gezamenlijke congres ‘Samen op weg naar duurzaam doelgroepenvervoer’. Ruim 100 opdrachtgevers en vervoerders in het doelgroepenvervoer waren naar Amersfoort afgereisd om met elkaar in gesprek te gaan over de ambitie: zero emissie doelgroepenvervoer, zo snel als het kan. Géén fossiele uitstoot meer: een uitdagende doelstelling voor zowel vervoerders als opdrachtgevers.

De gasten werden ontvangen met een lunch waarna ze aan ‘keukentafels’ plaats mochten nemen in de plenaire zaal. De middag werd afgetrapt met een inspirerende presentatie van Jaap Bressers. Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, sprak via een video haar waardering uit voor onze gezamenlijke ambitie.

Tijdens de keukentafelgesprekken gingen opdrachtgevers en vervoerders met elkaar in gesprek over wat er nodig is om de doelstelling van duurzaam doelgroepenvervoer op korte termijn te realiseren. Hierbij werden de rollen omgedraaid waarbij opdrachtgevers en vervoerders in elkaars schoenen gingen staan. Wat is er nodig? Wie moeten erbij betrokken worden? En vooral, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het zowel betaalbaar als toekomstbestendig blijft?

Na partnerpitches van het ministerie van IenW, VDVN, CROW en AIM, afgewisseld met een drietal filmpjes van de praktijk van vandaag, doken de bezoekers op vier verschillende workshops rondom duurzaam doelgroepenvervoer de diepte in. De middag werd gezamenlijk afgesloten met ‘De grote doelgroepenvervoer pubquiz’, een hapje en een drankje. Benieuwd naar de dag? Bekijk hier de sfeerimpressie.