Welkom bij de VDVN

Wij zijn de vereniging van opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer. Wij delen kennis en informatie op belangrijke thema's met onze leden en behartigen onze gedeelde belangen.

Nieuws

Nieuwe wegbereiderscases: gezocht H2 koplopers
11 juli 2024
Nieuwe wegbereiderscases: gezocht H2 koplopers

Net als in 2023 starten we dit jaar weer met nieuwe wegbereiderscases. Onze leden ontvangen deze zomer een uitvraag met het verzoek deze aan ons te retourneren.

Internetconsultatie van de aanscherping Regeling bevordering schone wegvoertuigen staat online
10 juli 2024
Internetconsultatie van de aanscherping Regeling bevordering schone wegvoertuigen staat online

Het ministerie van I & W bereidt een wijziging voor van de Regeling bevordering schone wegvoertuigen (Rbsw). De Rbsw verplicht de aanbestedende diensten om een bepaald percentage van hun voertuigen en...

Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven gepubliceerd
2 juli 2024
Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven gepubliceerd

Op 1 juli publiceert het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven. De regeling vergoedt een deel van de kosten voor de aanschaf en plaatsing...

Agenda

Congres Duurzaam Aanbesteden Doelgroepenvervoer
Na het succes van vorig jaar organiseren we weer een congres voor vervoerders en opdrachtgevers...