Nieuwsbericht

Publiek Vervoer Groningen Drenthe winnaar Nederlandse Privacy Award 2024

Tijdens de Nationale Privacy Conferentie heeft de jury Publiek Vervoer Groningen Drenthe uitgeroepen tot winnaar van de Nederlandse Privacy Award 2024 in de categorie Toepassing.

Publiek Vervoer Groningen Drenthe zet zich in voor samenwerking tussen overheid en vervoersaanbieders, om zo een sociaal en inclusief mogelijk vervoersaanbod te garanderen in de regio. Effectieve samenwerking vereist inzicht in reisbehoeften en reisgedrag van de betreffende doelgroepen. Samenwerken op persoonsgegevens is extra gevoelig wanneer het een kwetsbare groep betreft, zoals in dit geval Wmo-geïndiceerden.

In samenwerking met Roseman Labs heeft Publiek Vervoer Groningen Drenthe zich ingezet om de best beschikbare privacybescherming te vinden voor het analyseren van reisgedrag zonder inzage in persoonsgegevens van de reizigers van meerdere vervoersorganisaties. Dit in een omgeving waarin dit type analyse nog niet of beperkt wordt toegepast. 

Een goede ontwikkeling en voorbeeld voor het doelgroepenvervoer in Nederland!