Nieuwsbericht

Veel aandacht voor doelgroepenvervoer op de Dag van het OV!

Tijdens de Dag van het OV nam Lisette de Lijster de Raadt namens de VDVN deel aan het bestuurlijk forum op het podium. Het gesprek ging over het bundelen van krachten met andere modaliteiten. Steeds meer inwoners in Nederland moeten gebruik gaan maken van het doelgroepenvervoer. Om stijgende kosten te beperken is het belangrijk om middelen slimmer te benutten. Het integreren van OV en doelgroepenvervoer is een goede oplossing. Belangrijke voorwaarde is betrouwbare data. Lisette de Lijster de Raadt, voorzitter VDVN, stelde tijdens het forum voor om van het rapport: de Staat van het OV, volgend jaar de Staat van Publieke Mobiliteit te maken. Een ambitieus plan waar we graag met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Samenwerkingsverband DOVA en CROW in gesprek gaan.

Tijdens het middagdeel verzorgde VDVN een deelsessie 'Hoeveel is onze doelgroepenreiziger waard?'. Tijdens deze sessie zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de integratie van OV en doelgroepenvervoer aan de hand van een aantal stellingen.

We kijken terug op een geslaagde dag waar het doelgroepenvervoer goed vertegenwoordigd was!